Новини

Участие на преподавател от катедра "Финанси" в престижен научен форум / 13.11.2018 г.

/ Още...

Национална ученическа олимпиада по финанси / 11.11.2018 г.

/ Още...

Покана за представяне на книгата "Кариера или не?" на Николай Василев / 7.11.2018 г.

/ Още...

Лекции на мениджъри от Банка ДСК / 02.11.2018 г.

/ Още...

Презентация на г-н Боян Стефов - член на УС и Ръководител направление "Корпоративно банкиране" на Банка ДСК / 30.11.2018 г.

/ Още...

Лекция "Иновации в сферата на дребното банкиране" - заявка за присъствие / 23.10.2018 г.

/ Още...

График на преподавателите от катедра "Финанси" за неположени изпити / 12.10.2018 г.
зимен семестър, 2018-2019 уч. година / Още...

График за защита на практическо обучение - ПОПРАВИТЕЛНА сесия / 4.10.2018 г.
редовно и дистанционно обучение / Още...

График за ликвидационна сесия на студентите, завръщащи се от бригада (учебно-тренировъчна практика) в чужбина / 27.09.2018 г.
зимен семестър 2018 г. / Още...

Резултати от държавен изпит (18 септември 2018 г.) / 18.09.2018 г.

/ Още...

График за защита на практическо обучение - РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО обучение / 17.09.2018 г.
27.09.2018 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 10.09.2018 г.
септемврийска сесия, 2018 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 10.09.2018 г.
септемврийска сесия, 2018 г. / Още...

Документи за допускане до държавна изпитна сесия / 23.08.2018 г.
септемврийска сесия, 2018 г. / Още...

Покана за участие в 4-тата международна парична конференция (11-12 октомври, София) / 21.07.2018 г.

/ Още...

Успешно участие на наши студенти в лятното училище на Фондация „Атанас Буров“ / 10.07.2018 г.

/ Още...

Резултати от държавен изпит - ОКС "бакалавър" (26 юни 2018 г.) / 26.06.2018 г.

/ Още...

Резултати от държавен изпит - ОКС "магистър" (26 юни 2018 г.) / 26.06.2018 г.

/ Още...

Резултати от държавен изпит (25 юни 2018 г.) / 25.06.2018 г.

/ Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 19.06.2018 г.
юнска сесия, 2018 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 19.06.2018 г.
юнска сесия, 2018 г. / Още...

Актуализирани Указания за провеждане на професионално-практическо обучение след шести семестър / 11.06.2018 г.

/ Още...

Документи за допускане до държавна изпитна сесия / 31.05.2018 г.
юнска сесия, 2018 г. / Още...

ГРАФИК за ликвидационна изпитна сесия на студенти 4 курс и дипломиращи се магистри / 31.05.2018 г.
юни, 2018 г. / Още...

Студент от специалност "Финанси" - студент на годината в ОКС "бакалавър" / 14.05.2018 г.

/ Още...

Проф. дин Гарабед Минасян - първи носител на академичната награда "Проф. Станчо Чолаков" / 14.05.2018 г.

/ Още...

Избор на нов главен асистент в катедра "Финанси" / 11.05.2018 г.

/ Още...

Лекция на г-н Цветослав Димов - ръководител отдел "Финансови рискове и контрол" в Société Générale Експресбанк / 30.04.2018 г.

/ Още...

Преглед на студентската научна дейност / 27.04.2018 г.

/ Още...

Проф. дин Гарабед Минасян - носител на награда "Проф. Станчо Чолаков" / 04.04.2018 г.

/ Още...

Актуални проблеми на риск мениджмънта в корпоративното банкиране - лекция на г-н Боян Стефов / 13.04.2018 г.

/ Още...

Публикувани доклади на наши студенти в чужбина / 12.04.2018 г.

/ Още...

Презентация на г-н Боян Стефов - член на УС и Ръководител на направление "Корпоративно банкиране" в Банка ДСК / 10.04.2018 г.

/ Още...

Лятно училище по лидерство в Германия / 10.04.2018 г.

/ Още...

Излезе брой трети на списание "Финансов навигатор" / 04.04.2018 г.

/ Още...

Среща със студентите от 3 курс за разясняване на изискванията за практическо обучение / 20.03.2018 г.
29 март / зала 1-323 / Още...

Лятно училище на фондация "Буров" / 16.03.2018 г.

/ Още...

Дати за неположени изпити от предходни години през месец март и месец април 2018 г. / 09.03.2018 г.

/ Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - МАГИСТРИ / 23.01.2018 г.
Ликвидационна сесия - 1.02.2018 г. / Още...

График за държавни изпити и защита на дипломни работи - БАКАЛАВРИ / 23.01.2018 г.
Ликвидационна сесия - 1.02.2018 г. / Още...

Успешно защитена дисертация / 13.01.2018 г.

/ Още...

Среща на студенти с представители на банковата практика / 30.12.2017

/ Още...

Разширяване на връзките с практиката / 06.12.2017

/ Още...

Две първи награди за наши студенти / 05.12.2017 г.

/ Още...

Дискусионна среща с г-н Арно Льоклер / 23.11.2017 г.

/ Още...

Информация за стажантската програма на Банка ДСК / 20.11.2017 г.

/ Още...

Среща с г-н Арно Льоклер - Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Société Générale Експресбанк / 15.11.2017 г.

/ Още...

Среща на г-н Николай Василев със студенти / 8.11.2017 г.

/ Още...

График на преподавателите от катедра "Финанси" за неположени изпити / 20.10.2017 г.
зимен семестър 2017-2018 г. / Още...

Нова монография на членове на катедра "Финанси" / 20.10.2017 г.

/ Още...

Next Last