Среща на студенти с представители на банковата практика

По покана на г-н Вили Абал – член на Управителния съвет, Изпълнителен директор и Главен оперативен директор на банката, на 15 декември 2017 г. студенти от специалности "Банков мениджмънт", "Корпоративни финанси" и "Финанси" посетиха централното управление на Société Générale Експресбанк.

Под формата на ролеви игри и дискусия бе продължена темата за дигитализацията и бъдещето на банките. В срещата взеха участие и други представители от топ-мениджмънта на банката.

Напомняме, че в края на тази година бе сключено споразумение с две от водещите кредитни институции в страната – Société Générale Експресбанк и Банка ДСК за съвместно обучение в магистърската специалност "Банков мениджмънт" от началото на следващата учебна година.

 

 

  


Върни се към новините