Разширяване на връзките с практиката

През зимния семестър на учебната 2017/2018 г. катедра „Финанси“ продължи да разширява връзките си с практиката при обучението в една от най-предпочитаните магистърски специалности на ИУ-Варна – „Банков мениджмънт“.

В резултат от постигнатото споразумение с две от най-големите банкови институции в страната, през октомври и ноември представители на тяхното ръководство и мениджмънт изнесоха лекции пред студентите-магистри.

На 19 октомври г-н Боян Стефов – ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ и член на Управителния съвет на Банка ДСК – представи дейностите на кредитната институция в сегмента „Бизнес кредитиране“ и възможностите за кариерно развитие в тази сфера.

На 22 ноември имахме честта да посрещнем г-н Арно Льоклер - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Société Générale Експресбанк. Лекцията му премина под формата на дискусия със студентите, които му зададоха актуални въпроси за съвременното банкиране.

Седмица по-късно г-жа Силвия Кръстева, началник отдел „Нормативно съответствие“ в Société Générale Експресбанк, изнесе лекция за организацията на Compliance дейностите в банката, която се изучава по дисциплината „Превенция на нарушения в банките“.

На 30 ноември г-н Вили Пиер Абал – член на Управителния съвет, Изпълнителен директор и Главен оперативен директор на Société Générale Експресбанк, изнесе лекция на тема „Digital in Banks“. Тази изключително актуална проблематика се изучава по дисциплината „Стратегически банков мениджмънт“. Той покани присъствалите студенти на 15 декември в централното управление на банката, където да се запознаят с дейността на топ мениджмънта, а така също да споделят впечатления от презентираната пред тях материя.

През летния семестър предстоят нови срещи с представители на мениджмънта на двете банки, а от следващата учебна година се прави следващата важна крачка напред – съвместно обучение по специалност „Банков мениджмънт“ от катедра „Финанси“, Банка ДСК и Банка Société Générale Експресбанк.


Върни се към новините