Дискусионна среща с г-н Арно Льоклер

На 22 ноември 2017 г. в зала 323 на ИУ-Варна се проведе среща с г-н Арно Льоклер - Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Société Générale Експресбанк.

Лекцията премина под формата на дискусия, в рамките на която студентите от специалностите на катедра "Финанси" имаха възможност да зададат свои въпроси. Бяха обсъдени актуални проблеми, свързани с процесите на дигитализацията и влиянието на новите технологии върху банковата сфера, възможностите за присъединяването на страната ни към европейския банков съюз, разликите в лихвените спредове между България и останалите страни от ЕС, мотивацията на младите кадри за работа в банковата сфера, както и възможността за предоставяне на стипендии за отлични студенти от страна на банката.

Дискусията бе последвана от среща на г-н Льоклер с Ректора на ИУ-Варна проф. Пламен Илиев и ръководителя на катедра „Финанси“ проф. Стефан Вачков. По време на нея бе обсъдено сътрудничеството между Университета и Société Générale Експресбанк, в рамките на което от новата 2018/19 учебна година магистърската програма по „Банков мениджмънт“ ще се осъществява съвместно с експерти от банката. Обсъдени бяха и други възможности за сътрудничество при обучението на студентите бакалаври и магистри.


снимки от дискусионната среща


Върни се към новините