Резултати от държавен изпит (13.09.2017 г.)

Резултати от държавен изпит (13.09.2017 г.)

- ОКС "бакалавър", спец. "Финанси" - резултати;
- ОКС "магистър", спец. "Банков мениджмънт" - резултати;
- ОКС "магистър", спец. "Корпоративни финанси"- резултати;
- ОКС "магистър", спец. "Публични финанси" - резултати.Върни се към новините